A part of the fresh appeal in the courting is its pretence of being a key between a couple people

Operating-system yw priodas yn addas, air-conditioning operating-system oes rhaid ymgyfeillachu cyn priodi (fel y credwn fod), onid yw yn addas i wneyd hyny “yng ngwyneb haul a llygaid goleuni,” mewn lleoedd amlwg air cooling nid yn y gwely ym mherfeddion y nos?

1885 ANFOESOLDEB YN NGHYMRU. You aren’t an ethical country, and also you know it,” ebe bardd Seisnig diweddar. “Nid ydych genedl foesol, good chwi a’i gwyddoch.” … Diffyg ystyriaeth o’r rest uchel a great ddyry y Grefydd Gristionogol i’r ystad briodasol yw united nations rheswm mawr paham year ystyrir “caru yn y gwely” yn beth mor ddiniwed. Dyma’r paham y dywedir cyn lleied am y pwys o gadw y seithfed gorch- ymyn ar yr aelwyd gartref dyma’r paham year eir heibio i waith y par ieuainc yn llithro cyn priodi,” fel rhywbeth bach di-ystyr; dyma’r paham y dewisa cynifer gytuno a’u gilydd yn swyddfa y cofrestrydd yn hytrach na myned i geisio bendith y Nef ar eu hundeb yn y cysegr. Llan, 30 January 1885

1890 (about) D.J. Williams (1885-1970) was born in the latest parish off Llansawel, Carmarthenshire. .. “Just in case you wooed, wooed by night” which is the way it was with our company, bringing the girld regarding reasonable of your own auction, or perhaps the cymanfa or perhaps the weekday conference or and come up with an appointment to go and you will ‘knock’ (gnoco) on her behalf, towards the window off the woman sleeping appartment, that has been this new individualized, of course the wind was in best one-fourth and all facts favorable you ran on kitchen area quietly when everyone was at sleep, so there you spoke together with her on hearth till the very early era of your day. (more…)