An integral part of the newest attraction in the courting are its pretence to be a key between a couple partners

Os yw priodas yn addas, air cooling operating-system oes rhaid ymgyfeillachu cyn priodi (fel y credwn fod), onid yw yn addas we wneyd hyny “yng ngwyneb transport an effective llygaid goleuni,” mewn lleoedd amlwg air conditioning nid yn y gwely ym mherfeddion y nos?

1885 ANFOESOLDEB YN NGHYMRU. You aren’t a moral country, and you also know it,” ebe bardd Seisnig diweddar. “Nid ydych genedl foesol, an effective chwi a’i gwyddoch.” … Diffyg ystyriaeth o’r lay uchel good ddyry y Grefydd Gristionogol i’r ystad briodasol yw un rheswm mawr paham year ystyrir “caru yn y gwely” yn beth mor ddiniwed. Dyma’r paham y dywedir cyn lleied am y pwys o gadw y seithfed gorch- ymyn ar yr aelwyd gartref dyma’r paham year eir heibio we waith y par ieuainc yn llithro cyn priodi,” fel rhywbeth bach di-ystyr; dyma’r paham y dewisa cynifer gytuno a’u gilydd yn swyddfa y cofrestrydd yn hytrach na myned we geisio bendith y Nef ar european union hundeb yn y cysegr. Llan, 29 January 1885

1890 (about) D.J. Williams (1885-1970) was born in the brand new parish of Llansawel, Carmarthenshire. .. “Just in case you wooed, wooed by night” that’s the way it is with our company, using girld throughout the fair of one’s auction, or perhaps the cymanfa or the weekday appointment otherwise and come up with a scheduled appointment commit and you can ‘knock’ (gnoco) on her, to the windows off the woman sleeping appartment, that was the fresh new individualized, if in case the fresh wind was in just the right one-fourth and all sorts of affairs favourable your ran to the kitchen privately when folks was in bed, there you spoke with her towards the hearth before very early days of the day. (more…)